glowne menu kategorii/ plus rozwijanie

wyszukiwarka

Twój News / Polsatnews + formularz

Beata Nadzieja — Szpila, Burmistrz Alwerni: “Dziękuję Wam ogromnie za kolejne zaufanie, którym mnie obdarzyliście”.

Beata Nadzieja Szpila

Jest to Nasze wspólne zwycięstwo i możemy być dumni z tego wyniku — bez Waszego wsparcia nie byłoby to możliwe!

Nie będę ukrywała, że ostanie tygodnie były trudne. Wiele negatywnych emocji, pomówień, oskarżeń, plotek, ciągłego budowania podziałów i sporów. W ostatnim czasie próbowano mnie zdyskredytować w Państwa oczach poprzez nieprawdziwe wpisy w Internecie, anonimy do różnych organów, plotki, pomówienia, wykorzystywanie stronniczych mediów oraz polityków.

Zadecydowaliście Państwo mądrze i odpowiedzialnie.

Konsekwencją odwołania burmistrza przed końcem kadencji byłyby rządy Komisarza wyznaczonego przez Premiera. Osoby, która nie zna gminy, nie wie, jakie mamy problemy i potrzeby. Moja kadencja przypada na trudny okres w historii. Strajki nauczycieli (zagrożenie dla egzaminów gimnazjalnych w 2019 r.), czas pandemii Covid-19, teraz czas wojny w Ukrainie i związany z tym kryzys w Europie. W czasach tak trudnych referendum jest dodatkowym czynnikiem, który destabilizuje funkcjonowanie gminy. Wprowadza dodatkowy niepokój.

Referendum w naszej gminie jest wynikiem osobistych interesów ludzi, którzy nie dostali zaufania wyborców w 2018 r. Jest wyrazem frustracji i braku odpowiedzialności za Gminę Alwernia.

Swoją pracą, zaangażowaniem i skutecznością pokazałam, jak bardzo zależy mi na rozwoju gminy i tym samym na polepszeniu warunków życia w naszych miejscowościach. Mam świadomość popełnianych błędów i staram się wyciągać z tego wnioski.

Ciąży na mnie ogromna odpowiedzialność (karna, skarbowa, społeczna) za skuteczne i uczciwe zarządzanie gminą. Takie zarządzanie wyklucza pobłażliwość. Konsekwentnie i odważnie podejmuję decyzje, nie jestem podatna na wpływy i naciski. Wielu się to nie podoba, wielu zostało pozbawionych tych wpływów.

Jestem otwarta na dialog, spotykam się z Mieszkańcami codziennie. Wszystkie zgłaszane problemy razem z moimi współpracownikami na bieżąco rozwiązujemy. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Alwerni są wysoko wykwalifikowanymi urzędnikami samorządowymi i stojąc na straży prawa, działają dla dobra Mieszkańców Gminy Alwernia.

Z całego serca dziękuję wszystkim odważnym ludziom, którzy bronili mnie i angażowali się w kampanię w ostatnich tygodniach.

Dziękuję mojej Rodzinie, Przyjaciołom i wszystkim Mieszkańcom, którzy mnie wspierali. Podtrzymywało mnie to na duchu i dawało siłę do zniesienia obelg, ataków i pomówień z różnych stron, m.in. mediów i niektórych radnych.

Dziękuję również Sołtysom, którzy mieli odwagę otwarcie mnie popierać i bronić — ogromnie to cenię.

Dziękuję także tym Radnym, którzy nie bali się szykan i stanęli za mną murem.

Jestem pełna wdzięczności, że mam tylu Przyjaciół.

Doświadczenie referendum w naszej gminie pokazało, że mimo różnic możemy działać wspólnie.

Dziękuję wszystkim Mieszkańcom Gminy Alwernia, którzy nie ulegli manipulacji.

Moich przeciwników zapraszam do budowania, a nie burzenia naszej wspólnej Gminy.

Nie zwalniamy tempa i nadal z pełnym oddaniem pracujemy dla naszej Gminy Alwernia !

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest