Daniel Obajtek – Grupa PKN Orlen zainwestuje w Trzebini 230 mln złotych

Zakłady Rafinerii Trzebinia po latach problemów stają przed szansą rozwoju – ocenia powołany przed 6 miesiącami Jarosław Wróbel. Powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Orlen Południe S.A. 17 kwietnia 2018 r. W tej chwili prowadzonych na różnym etapie jest szereg nowych projektów i modernizacji np. powstanie nowej elektrociepłowni.

Inwestycja w Trzebini to wzmocnienie spółki w grupie. Inwestycja w Trzebini to wzmocnienie samego zakładu – dodaje Daniel Obajtek.

Prezes zarządu Daniel Obajtek największej w Polsce spółki akcyjnej Orlen na dzisiejszej konferencji prasowej potwierdził – realizujemy projekt kapitałowy na poziomie 230 mln złotych. Powstanie nowa hala pod Orlen Oil, oczyszczalnia, magazyny i część administracyjno – zarządcza. Planujemy w ciągu 2 lat polepszyć infrastrukturę na terenach Rafinerii w Trzebini. Powstaną nowe miejsca pracy, oraz co ważne z punktu widzenia całej grup, dojdzie do koncentracji wszystkich dotychczasowych aktywów porozrzucanych po Małopolsce, właśnie w Trzebini. Prace rozpoczną się w 2019 roku. Dla Trzebini to również wartość dodana – wpływy z podatków.

– Cieszy mnie że Prezes przyjechał z konkretnymi inwestycjami i pieniędzmi. Będę wspierał cały ten proces w tych wszystkich działaniach, w których Burmistrz może je wspierać. Jako miasto jesteśmy za ustabilizowaniem tej inwestycji – mówi Grzegorz Żuradzki.

Urząd Miasta: trzymamy rękę na pulsie

Już teraz, została wydana decyzja o warunkach zabudowy na potrzeby powstania magazynu Orlen OIL. Opracowywane jest wydanie decyzji pod budowę oczyszczalni ścieków. To wedle Grzegorza Żuradzkiego zadania priorytetowe.

W 2019 zakład będzie realizował strategiczny cel spółki czyli produkcję glikolu. – jesteśmy na etapie koncesyjnym – dodaje Obajtek. Produkcja ma wynieść 75% potrzeb krajowych  i przy niej prace znajdzie 40 osób. Wzrost płac i wzrost zatrudnienia jest realny. Już teraz pracownik fizyczny może liczyć na 4 000 złotych.

ORLEN Południe jest pionierem na krajowym rynku biopaliw i biokomponentów oraz ważnym ogniwem w łańcuchu dostaw biokomponentów w ramach Grupy ORLEN. Inwestycje w rozwój naszych południowych aktywów to nie tylko dalsze wzmacnianie pozycji firmy w regionie, ale też skuteczne dostosowanie do wymogów zmieniającego się rynku, również w zakresie ochrony środowiska. To wreszcie szansa na nowe miejsca pracy i rozwój kompetencji pracowników w nowych obszarach – powiedział Daniel Obajtek,  Prezes Zarządu PKN ORLEN.

Problemy Rafinerii to przeszłość?

Za problemy spółki odpowiedzialny był poprzedni zarząd – uważa Daniel Obajtek. Finalnie umorzona została reszta długu ciążącego na rafinerii. Zmiana zarządu pozytywnie wpłynęła na działanie spółki. To wszystko w ocenie prezesa zarządu zasługa Jarosława Wróbla.

Nie planuje się przeniesienia do Płocka czy zaniechania przetwarzania ropy. Jej obecny poziom wynosi 230 ton – równowaga musi zostać zachowana, a to mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo Państwa. W przeciwnym razie zostaliśmy skazani na import surowca z Białorusi.

Afera korupcyjna w tle

Wracając do wątku sprawy, która rozpoczęła się w 2004 roku czyli afery korupcyjnej w trzebińskim zakładzie.

jedyne co mogę dodać. Niemiecki sąd skazał, Polski uniewinnił – zakończył Obajtek.

Filip Lach

Filip Lach

Redaktor naczelny

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum