Kategorie
Aktualności Chrzanów Rozwój i technologia

Chrzanów wybuduje eko-dzielnicę dzięki wsparciu Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

·        Umowa zapewni pakiet pomocy technicznej w celu wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich tego dawnego miasta przemysłowego.

·        Podstawowymi elementami planów rewitalizacji Chrzanowa są mieszkalnictwo i łączność.

·        Nowa dzielnica zostanie zbudowana zgodnie z zasadami efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Eksperci EBI pracujący na zlecenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, partnerstwa doradczego między Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), będą doradzać gminie Chrzanów w zakresie rozwoju innowacyjnego projektu eko-dzielnicy, którego celem jest zaoferowanie mieszkań spełniających potrzeby wszystkich grup społecznych, w tym rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Położone w południowej Polsce dawne miasto przemysłowe Chrzanów musi na nowo odnaleźć się w obliczu wyzwań związanych z szybką transformacją swojego systemu gospodarczego. Odejście z regionu przemysłu ciężkiego, a także rozwój małych przedsiębiorstw produkcyjnych, logistyki i usług wymagają zmiany strategii rozwoju w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców, nie tylko w zakresie dostępnych mieszkań, lecz także w zakresie powierzchni przeznaczonych dla biznesu i handlu detalicznego – dwóch obecnych sił napędowych gospodarki miasta.

Z myślą o wsparciu sprawiedliwej transformacji okręgu w bardziej zrównoważoną gospodarkę eksperci EBI przeprowadzą analizę i przedstawią władzom Chrzanowa strategię rozwoju i koncepcję rewitalizacji ważnego obszaru miasta położonego pomiędzy rynkiem a nowym dworcem kolejowym. Ogólny plan zakłada stworzenie tętniącej życiem, „włączającej” i zrównoważonej dzielnicy, oferującej wysoką jakość życia, a jednocześnie dobrą siatkę połączeń z sąsiednimi miastami i całym regionem. Nowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przygotowana w ramach umowy przez ekspertów EBI i usługodawców zewnętrznych będzie obejmować wielopokoleniowe budynki wielorodzinne o minimalnym zapotrzebowaniu na energię, zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i z uwzględnieniem lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych.

Z myślą o wsparciu sprawiedliwej transformacji okręgu w bardziej zrównoważoną gospodarkę eksperci EBI przeprowadzą analizę i przedstawią władzom Chrzanowa strategię rozwoju i koncepcję rewitalizacji ważnego obszaru miasta położonego pomiędzy rynkiem a nowym dworcem kolejowym. Ogólny plan zakłada stworzenie tętniącej życiem, „włączającej” i zrównoważonej dzielnicy, oferującej wysoką jakość życia, a jednocześnie dobrą siatkę połączeń z sąsiednimi miastami i całym regionem. Nowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przygotowana w ramach umowy przez ekspertów EBI i usługodawców zewnętrznych będzie obejmować wielopokoleniowe budynki wielorodzinne o minimalnym zapotrzebowaniu na energię, zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i z uwzględnieniem lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińskaktóra jest odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce, powiedziała: „Wsparcie dla europejskich miast jest jednym z najważniejszych celów Europejskiego Banku Inwestycyjnego na nadchodzące lata. Ośrodki miejskie odczuwają w coraz większym stopniu skutki zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatu. Odpowiedź na te wyzwania wymaga nie tylko nakładów finansowych, w czym EBI, jako bank klimatyczny UE, ma istotną rolę do odegrania, ale przede wszystkim właściwych pomysłów i starannie przygotowanych projektów inwestycyjnych przeciwdziałających temu zagrożeniu. To jest prawdziwa wartość dodana Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które wraz z EBI wspiera gminę Chrzanów w budowie jej pierwszej eko-dzielnicy”.

Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek powiedział: „Teren objęty projektem ma olbrzymi potencjał. To ścisłe Śródmieście Chrzanowa, w najbliższym sąsiedztwie naszego Rynku. Dlatego bardzo mi zależy na jakości budynków mieszkalnych, które tutaj powstaną. Co więcej, jako lider w poprawie jakości powietrza, zwracamy szczególną uwagę na kwestie ekologiczne. Zrównoważone, ekologiczne budownictwo, to kolejny krok w kierunku zwiększenia jakości życia naszych obecnych i przyszłych mieszkańców. Bliskie sąsiedztwo dworców PKP i autobusowego oraz bezpośredni dostęp do różnorodnych usług społecznych z pewnością przyczynią się do sukcesu tej inwestycji. Cieszę się, że Europejski Bank Inwestycyjny dostrzegł ten potencjał i postanowił zainwestować w Chrzanowie”.

Pomoc zapewniona przez Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w ramach inicjatywy URBIS obejmie również studium wykonalności, plan realizacji projektu i strategię finansowania, które będą kluczowe dla zabezpieczenia finansowania projektów ze źródeł unijnych lub krajowych.

Fot. Przykład eco-dzielnicy w Jaworznie

Kategorie
Aktualności Chrzanów Rozwój i technologia

Chrzanów z nagrodą za najlepszą identyfikację miasta.

Projekt wykonany przez warszawskie biuro Redkroft otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii dla instytucji publicznych. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowe z Warszawy, wspierającej i promującej rozwój polskiego designu. Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs projektowania graficznego, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje designu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Całość kosztowała 76 tysięcy złotych. To nawiązanie do kolejowych tradycji miasta i historii. Kreski poziome są wyprowadzone z herbu. Pozostałe z koła lokomotywy.

Pomału zmieniamy Gminę, zaczynając od zmian wizerunkowych — komentuje Robert Maciaszek

Na całość składa się księga znaków, przygotowanie materiałów urzędowych, plakatów miejskich, projekty nośników reklamowych, filmy promocyjne i prezentacje. Jak zaznacza Burmistrz, trwa równocześnie budowa nowej strony internetowej. Ma być innowacyjna i funkcjonalna.

Szerzymy świadomość „dobrego projektowania” i potrzebę inwestycji w profesjonalny design jako praktyczne narzędzie zarządzania marką i strategią firmy — piszą twórcy.

Chrzanów przeszedł rebranding.

Robert Maciaszek chce w ten sposób zbudować pozytywny wizerunek gminy i wprowadzić porządek między innymi w dokumentacji samorządowej i komunikacji z mieszkańcami. Identyfikacja dotyczy nie tylko urzędu, ale wszystkich jednostek samorządowych. Pływalnia w Chrzanowie, Muzeum, MOKSIR, TBS czy Nadleśnictwo otrzymały nową szatę graficzną. Poprawie uległ herb, którego kreska rodem z lat 90, nabrała szlachetności i współczesnego charakteru. Do tej pory zbyt kanciasty nie prezentował się estetycznie na dużych drukach. W tej chwili wszystko jest bardzo przejrzyste, czyste i czytelne. Powstały dwie wersje, kolorystyczna i czarno-biała.

Pracownikom jednostek miejskich zależało na zbudowaniu systemu i pokazaniu mieszkańcom, że miasto ma dużo do zaoferowania i że to, co robi jest spójne — merytorycznie i wizualnie. Jednocześnie celem było zachowanie i podkreślenie odrębności tematycznej obszarów działalności — każda jednostka ma własny sygnet i kolorystykę przypisaną danej kategorii: kultura, zdrowie, sport i edukacja — wyliczają projektanci.

Wiele elementów jest już wdrożonych. Wymianie uległ biały papier używany do tej pory w dokumentacji. Jest teraz szary i z recyklingu. Identyfikacjami operuje się już od tamtego roku, a na bieżąco ujednolica się tabliczki z nazwami ulic zgodnie z nowymi wytycznymi. Zerwaliśmy z chaosem i miszmaszem — dodaje burmistrz.

Jury, doceniło przede wszystkim hasło przewodniego To ja Chrzanów. Dystans i żartobliwość w połączeniu z profesjonalnym podejścia do formy formalnej i nieformalnej zadecydowało o przyznaniu pierwszego miejsca.

Mieszkańcy mają wątpliwości.

Opinia mieszkańców jest miażdżąca. Dla części logo nie oddaje ducha miasta i nie widzą powiązania z kolejowym charakterem miasta. Zarzucają działania robione od końca. Brakuje zakładów pracy i miejsc, które mogłyby wyhamować tendencję do opuszcznania miasta przez młodych ludzi. Mało widoczna jest korelacja pomiędzy nowym logo a podejmowanymi działaniami na rzecz budowy obwodnicy i odciążenia głównych dróg w mieście, powstania nowych miejsc pracy czy ukierunkowania działań na turystykę.

Słabe to logo, bardzo słabe, nie nawiązuje zupełnie do niczego. Zlikwidowano informacje turystyczną a oni chcą byc przyjaźni turystą— piszą internauci.

Kategorie
Aktualności Babice Gazeta Trzebinska Rozwój i technologia

Centrum Babic to przestrzeń dla pszczół i ludzi

Nie tylko miejskie ule na dachach, ale także całe centra miast i wsi mogą oddziaływać na rzecz tych pożytecznych owadów. Babice przestrzeń wspólną dedykują nie tylko ludziom, ale także zagrożonym wyginięciem pszczołom.

W całym programie rewitalizacji centrum wsi nie ujęliśmy zieleni wysokiej. Finansowanie elementów miododajnych idealnie wpisało się w ten fragment projektu i tym samym można było dopełniać przestrzeń drzewami takimi jak lipa, klon czy wiśnia, nie tylko pięknymi wizualnie, ale także z pożytkiem dla pszczół — wyjaśnia Radosław Warzecha.

To nie pierwsza akcja tworzenia pożytku dla owadów. Od samego początku zakłada się sadzenie drzew rodzimych na tym terenie. Nie idziemy z trendem w kierunku tuji czy innych tego typu krzewów, które niewiele nam dają — komentuje wójt. W ramach wcześniejszych projektów przy przedszkolu nasadzono kilka sztuk klonów zwyczajnych, jak również kilka sztuk przy wiejskim deptaku.

Dzisiaj Centrum Babic wzbogaciło się o kolejnych 13 drzew miododajnych, posadzonych wzdłuż ulicy ks. J. Kosowskiego. To wynik grantu przekazanego Stowarzyszeniu Sympatyków Babic IMPULS, dofinansowanego ze środków Województwa Małopolskiego. Drzewa stworzą bazę pożytkową dla pszczół i owadów zapylających. W ten sposób chcą ochronić owady narażone na utratę siedlisk i tworzyć nowe.

W tej chwili prawie 50 drzew będzie służyło pszczołom i wzbogacało Plac Mogilnickiego. Istniejący w miejscowości szlak pszczeli, dopełnia ten program. Wśród drzewostanu, jaki został ujęty, są także drzewa wiśni. To nietypowe dla typowych w tym czasie rozwiązanie zazieleniania i nasadzania obszarów ścisłego centrum, ma wg. opinii wójta wnosić sielski i przyjazny charakter. Chcemy, aby było kolorowo, pachnąco i nieszablonowo — dodaje. Uzupełnieniem będą dwa klony z rodziny A. platanoides, o charakterystycznym bordowym kolorze liści.

Mieszkańcy krytykują wycinkę starych drzew.

Mieszkańcy wsi wskazują niekonsekwencję w działaniu, ze względu na wycięcie dorodnych i starych drzew na potrzeby rewitalizacji. Pytają, dlaczego nie można było ująć ich w program odnowy.

Wójt wyjaśnia, że to nie wynik fanaberii a opinia dendrologów. Pierwotnie taka ewentualność była, jednak opinia specjalistów rozwiała ten pomysł. Lipy były bardzo mocno uszkodzone — opiniuje wójt. Dendrolodzy z usług komunalnych z Oświęcimia wykonali audyt i ocenili, że doszło do zniszczenia poprzez niewłaściwe ich odcinanie. Decyzja o wycince była podyktowana względami bezpieczeństwa. Radosław Warzecha nie chciał dopuścić do sytuacji jak w Chrzanowie, kiedy drzewo zabiło człowieka.

Drzewa obcięto do wysokości czubka. Lipa szybko się regeneruje i zaczęły wyrastać nowe gałęzie, ale doszło do szybkiego i systematycznego niszczenia drzewa przez jego okaleczenie — komentuje zarzuty wójt. Takich drzew mamy jeszcze kilka, więc można namacalnie stwierdzić, jak fatalną pracę ktoś wykonał.

Pszczoły wymierają.

Pszczoły nie zagrażają w żaden sposób człowiekowi. Niestety wiedza na ich temat zostaje rozmywana i wielu porównuje je do osy. To kardynalny błąd. Pszczoły nie tylko nie stanowią niebezpieczeństwa w wymiarze fizycznym, co dzięki zapylaniu możemy kosztować wiele warzyw czy owoców. Bez zapylania stracimy 30% tego co teraz spożywamy. Pszczół nie wolno zabijać. Samorządy coraz częściej sprowadzają te właśnie owady do swoich siedzib.

Badania z 2019 roku wykazały zmniejszanie się populacji pszczół o 2,5 procent rok w rok. Tak ważne elementy dla naszego ekosystemu mogą przy tej tendencji zostać utracone. To jednak działalność człowieka jest dla nich destrukcyjna. Nadmierne używanie pestycydów, czy powszechnie stosowanego insektycydu z grupy neonikotynoidów, także używanie antybiotyków i środków eliminujących roztocza ma mieć wpływ na masowe wymieranie tego gatunku.

Kategorie
Aktualności Biznes i Gospodarka Gazeta Trzebinska Rozwój i technologia

Metropolitan Investment: jesteśmy zdeterminowani, aby zrealizować projekt Galerii Metro w Chrzanowie

Inwestor pomimo trudności nie odpuszcza. Oczekuje pozytywnej opinii ze strony Wojewody Małopolskiego i liczy na wsparcie Roberta Maciaszka Burmistrza Chrzanowa.

Jesteśmy zdeterminowani żeby zrealizować obiekt dla mieszkańców powiatu chrzanowskiego i okolicznych miejscowości – komentuje Piotr Kret, Manager Biura Komercjalizacji Metropolitan Investment. Chrzanowski przedsiębiorca który posiada niewielką działkę w obrębie przyszłej inwestycji zaskarżył decyzję środowiskową z 2018 roku, co doprowadziło do kolejnego przesunięcia w realizacji przedsięwzięcia. Nie jest tajemnicą problem wynikający z blokowania budowy centrum handlowo – rozrywkowego – dodają komentujący mieszkańcy. To jest tajemnica poliszynela mówią urzędnicy i nabierają wody w usta. Decyzja środowiskowa, którą inwestor obiektu otrzymał w zeszłym roku została zaskarżona do Samorządowego Kolegium Odwoławczego przez Spółkę Stec. Organ jednak oddalił wniosek, tym samym została otwarta furtka do otrzymania ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, które planowane było na koniec listopada ur. Przesunięcia są spowodowane działaniami podmiotów będących stronami postępowania administracyjnego, które są oczywiście zgodne z prawem. W lutym tego roku wniosek Metropolitan Investment o rozpoczęcie budowy Galerii Metro został ponownie zaskarżony.

 Jedna ze stron postępowania złożyła wniosek o jego odwołanie do Wojewody Małopolskiego. Aktualnie oczekujemy na decyzję w tej sprawie. Komentuje Piotr Kret.

Spór o budowę obiektu narasta

To nie koniec batalii o obiekt, którego oczekują mieszkańcy powiatu. W tej chwili oferta Centrum Handlowego MAX jest po prostu niewystarczająca – komentują internauci i kibicują tak dużej inwestycji, która oprócz wzbogacenia oferty handlowej, planuje zaoferować duży kompleks rozrywkowy, czego w tej chwili w mieście powiatowym brakuje.  Jak dodał inwestor, współpraca z lokalnymi władzami jest nierozerwalnie elementem wspomnianego procesu. Działania związane z komercjalizacją obiektu cały czas są realizowane. Przybywa najemców zainteresowanych obecnością w Galerii Metro Chrzanów.

Jesteśmy przekonani, że ten obiekt urozmaici przestrzeń handlową Chrzanowa, co zawsze stanowi korzyść dla konsumentów – dodaje Piotr Kret.

Współpraca z władzami miasta w zakresie realizacji inwestycji układa się poprawnie i zgodnie z doświadczeniem inwestora z innych tego typu inwestycji.

Liczymy, że pozostanie taka w kolejnych etapach, a ostatecznie wspólnie z Panem Burmistrzem będziemy mogli przeciąć wstęgę w dniu otwarcia obiektu.

 

 

[amo_member id=”2530″ item-width=”150″ align=”right” item-margin=”20″ full-width=”yes” panel=”right”]