Kategorie
Aktualności Biznes i Gospodarka Gazeta Trzebinska Kulinaria Pomysły Rozrywka

#Trzebinia. Wrotkowisko z gigantyczną dopłatą.

Jedna ze sztandarowych inwestycji w rozrywkę i rekreację może mocno rozgrzać budżet miasta. Jak się okazuje środków na budowę Trzebińskiego Centrum Rozrywkowego zabraknie, zabraknie i to o ponad połowę. Nie wszyscy patrzą na to z optymizmem. 

Koszt inwestycji już teraz wzrośnie z 900 tysięcy do 1,5 mln złotych. Na wniosek burmistrza, na najbliższej sesji rady miejskiej, radni będą głosowali nad przeznaczeniem kolejnych środków, które mają umożliwić realizację przedsięwzięcia. Mowa tutaj o kwocie 350 tysięcy złotych, przy założeniu pozytywnego rozpatrzenia wniosku przez radę powiatu chrzanowskiego, która będzie musiała wyłożyć dodatkowe 250 tysięcy. A to okaże się dopiero w najbliższy wtorek (26.11) na sesji rady powiatu. Już teraz wiemy, że zapewnieniem Ewy Jędrysik, Przemysława Rejdycha, Pawła Rejdycha i Włodzimierza Korczyńskiego powiat zabezpieczył 400 tysięcy złotych w pierwszych szacunkach. Tak duża rozbieżność ma wynikać z podwyżki kosztów materiałów budowlanych i nieujętym w pierwotnym kosztorysie m.in wyciszenia całej sali.

Niektórzy przedstawiciele mieszkańców nie kryją swojego zdziwienia i oburzenia tak dużym niedoszacowaniem kosztów. Na samą dokumentację projektową miasto przeznaczyło prawie 130 tys. złotych. Część radnych, chce wstrzymania inwestycji. Nasuwa się pytanie czy nie lepiej Gminie postawić na partnerstwo publiczno – prywatne? Taka forma jest coraz częściej wybierana przez samorządowców. Nasuwa się przykład 50 tysięcznej Rumi, która planuje zrealizować aż pięć inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. 

Więcej o formule i o tym jak mogą odciążyć budżet w najnowszym wydaniu Gazety Trzebińskiej.

 

Kategorie
Aktualności Biznes i Gospodarka Gazeta Trzebinska Kulinaria

KFC powstanie w Trzebinii. Wybór padł na granicę miasta.

Spółka AmRest nabyła działkę w sąsiedztwie autostrady A4.

To tam w niedługim czasie ma powstać sztandarowa inwestycja operatora. Spółka jest jedynym licencjonowanym posiadaczem na Europe Środkowowschodnią takich marek jak Burger King, Pizza Hut, Starbucks czy KFC. To właśnie ta ostatnia ma urozmaicić ofertę gastronomiczną w naszym powiecie i stać się uzupełnieniem dla konkurencyjnego Mcdonald’s. Data rozpoczęcia robót nie jest jeszcze znana. Przedstawiciele spółki na pytania dotyczące startu inwestycji przyszłego punktu nabierają wody w ustach.

– Z uwagi na dynamiczny rozwój sieci stale poszukujemy nowych lokalizacji, przede wszystkim skupiając się na poszerzaniu dostępności dla naszych Gości. Z zasady jednak nie udzielamy informacji na temat tego procesu – brzmi oficjalny komunikat przekazany przez PR Manager Izabelę Winsztal.

Obiekt wbrew obawom to również miejsca pracy. Średnio punkty KFC zatrudniają ok. 40 osób, a  zarobki w sieci restauracji należącej do firmy AmRest to ok. 2400 zł brutto. Firma AmRest zarządza 290 restauracjami marki KFC. Aż 183 znajdują się w Polsce.

 

Kategorie
Aktualności Gazeta Trzebinska Kulinaria Szukam pracy

Konkursy w chrzanowskim MOKSIR

KONKURSY BOŻONARODZENIOWE

Miejski Ośrodek, Kultury, Sportu i Rekreacji w Chrzanowie wspólnie z Chrzanowskim Stowarzyszeniem Folklorystycznym organizuje coroczny konkurs o zasięgu miejsko-gminnym i wystawę pokonkursową związaną z tradycjami i obrzędami naszego regionu – Krakowiaków Zachodnich. Termin nadsyłania prac -13 grudnia 2019 roku.

MIKOŁAJKOWY KONKURS PIOSENKI — eliminacje

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w Mikołajkowym Konkursie Piosenki. Eliminacje odbędą się 23.11.2019 r. o godz.10:00 w klubie Stara Kotłownia w Chrzanowie. Szczegóły w regulaminie:

https://www.moksir.chrzanow.pl/_files_/regulamin_mikolajkowego_konkursu_piosenki_2019.pdf
ANDRZEJKI Z ANDRZEJEM 3

30 listopada 2019 roku zapraszamy do klubu Stara Kotłownia w Chrzanowie na ANDRZEJKI Z ANDRZEJEM 3. Start 18:00, otwarcie klubu: 17:00. Zagrają: Trafiłem na Owczarnię, Mikrokosmos, Wyjście Awaryjne + goście. Bilety: 10 zł (I pula — przedsprzedaż od 18.10.2019 – Informacja MOKSiR), 15 zł (II pula — od 25.11.2019).

rock * funk * rapcore * dobra zabawa!
Zapraszamy!
Kategorie
Aktualności Gazeta Trzebinska Kulinaria

Trzebinianin startuje do Sejmu. WYWIAD.

Pozostały niespełna trzy dni do otwarcia lokali wyborczych. Mieszkańcy powiatu chrzanowskiego będą wybierać reprezentantów na kolejne 4 lata kadencji parlamentarnej. Czy ich wybór skierują wobec tych, którzy zamieszkują w powiecie?

Jest jednym z czterech kandydatów pochodzących z Trzebinii i startuje z listy KW Konfederacji. Ma również najwyższe miejsce na liście spośród wszystkich starających się o mandat posła. Niespełna 30-letni Emil Krawczyk będzie mocnym głosem w sprawie budowy obwodnicy Trzebinii i Chrzanowa oraz usunięcia toksycznego składowiska opon przy ulicy Słowackiego.

Filip Lach: Jesteś jednym z najmłodszych kandydatów do sejmu. Co skłoniło Cię do rzucenia się na tak głęboką politykę?

Emil Krawczyk: Nie jestem jakimś wyjątkiem na liście Konfederacji w ujęciu ogólnopolskim. Nasi kandydaci mają najniższą średnią wieku spośród wszystkich komitetów, bo wynoszącą 39 lat. Chociaż, rzeczywiście w naszym okręgu wyborczym jestem jednym z najmłodszych. Polityką zacząłem interesować się w liceum. Od razu dostrzegłem, że w Sejmie nie ma ugrupowania, które wnosiłoby do niego jakiekolwiek idee, że Parlament tworzą ludzie ci sami od lat, i oni są głównym hamulcem modernizacji państwa. Pojawiła się u mnie chęć zmiany, potem zaangażowanie, i tak ta nierówna walka trwa już 10 lat.

F.L: Z jakim przekazem idziesz do sejmu? Jakie tematy są Ci najbliższe i o co  potencjalnie będziesz walczył?

Przede wszystkim uważam, że dobrobyt ludzi bierze się z pracy, a nie z zasiłków. Programy socjalne, zwłaszcza tak szerokie i bezwarunkowe jak 500+ zawsze są przeciw skuteczne. Dziś dzięki GUS widzimy, że w dłużej perspektywie przyczyniają się do pogorszenia sytuacji najuboższych. Ponadto, uzależniają obywateli od państwa, oduczają samodzielności.

[otw_shortcode_info_box border_color_class=”otw-green-border” border_style=”bordered” background_color_class=”otw-green”]Rozwiązaniem, które proponujemy, jest rezygnacja z opodatkowania i oskładkowania płac.[/otw_shortcode_info_box]

Obecnie minimalne wynagrodzenie to 2250 zł, pracodawca na taki etat musi wydać 2710 zł, a pracownik na rękę otrzyma tylko 1680 zł. Widać, że prawie 1000 zł zabiera państwo w PIT i składkach ZUS.

[otw_shortcode_info_box border_style=”bordered” shadow=”shadow-outer”]Rozwiązaniem, które proponujemy, jest rezygnacja z opodatkowania i oskładkowania płac.[/otw_shortcode_info_box]

Drugim moim priorytetem będzie wprowadzenie bonu edukacyjnego, czyli dokumentu, którym rodzice będą płacić za edukację swojego dziecka. To rodzice będą decydować, do jakiej placówki trafi subwencja oświatowa za ich dziecko. Szybko wprowadzi to mechanizm rynkowy do szkolnictwa, a to przyczyni się do wzrostu liczby szkół, pensji nauczycieli, czyli wzrostu jakości nauczania.

Trzeci priorytet to służba zdrowia. System nie nadaje się do kolejnej reformy. Trzeba go zbudować na nowo. Chcemy zlikwidować monopol NFZ, urynkowić branżę usług medycznych, odbiurokratyzować lekarzy.

F.L: Które kwestie w powiecie są palące i mógłbyś je realizować na poziomie parlamentu?

Priorytetowa jest likwidacja składowiska odpadów przy ul. Słowackiego w Trzebinii. W tej sprawie niezbędny będzie skuteczny lobbing w Ministerstwie Środowiska, bo problem nielegalnych składowisk stał się niestety powszechny i wiele gmin stara się o pieniądze na jego rozwiązanie. Na pewno chciałbym wspierać lokalnych samorządowców w pozyskiwaniu środków na rozbudowę infrastruktury drogowej, w szczególności południowej obwodnicy Trzebinii i północnej obwodnicy Chrzanowa, które byłyby wobec siebie uzupełniające. W zakresie dostępnych środków powstrzymywałbym próby zamykania czy likwidacji istniejących zjazdów na i z autostrady A4, która znacząco odciąża Trzebinię i Chrzanów.

F.L: Wstępne sondaże mocno obrazują przewagę PiS. Konfederacja jest w stanie swoje postulaty zaszczepić temu klubowi? Ewentualnie niektórym posłom tej partii?

Raczej niewiele tam zostało ducha Ś.P. Zyty Gilowskiej, której wolnościowe reformy przyczyniły się do powstania 600 tys. miejsc pracy. PiS obecnie konsekwentnie realizuje politykę fiskalizmu.
Walka z systemowymi patologiami przeobraziła się w tropienie pieniędzy zwykłych przedsiębiorców,
którzy z zasady stali się dla rządu złodziejami. Szanse dostrzegamy w tym, że funkcjonujący sposób podziału mandatów nie gwarantuje PiS samodzielnej większości, zakładając, że sondaże odzwierciedlą wynik niedzielnych wyborów. Przekroczenie przez Konfederację 5% wymusi na Prezesie Kaczyńskim konieczność poszukania koalicjanta do stabilnej większości Sejmowej. Wtedy będzie musiał się przekonać do naszego pomysłu realnej obniżki podatków i składek albo pójdzie z PSL, który jest synonimem rządów ostatnich dekad, z których standardami PiS tak miał walczyć.

Jakie działania podejmiecie na rzecz silnego powiązania zachodnich powiatów z Krakowem? – pytanie mieszkańca.

Ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie, bo osobiście jestem za likwidacją powiatów jako nieefektywnej formy organizacji samorządu. Ich utrzymanie kosztuje kilka miliardów rocznie. Powiaty partycypują w zyskach z podatków. Uważam, że te pieniądze powinny pozostać w budżetach gmin i im posłużyć do „mocniejszego powiązania” z innymi regionami poprzez rozwój i poprawę infrastruktury.

Jakie działania podejmiecie na rzecz kultywowania krakowskich tradycji w zachodnich powiatach? – pytanie mieszkańca. 

Najlepszą tradycją krakowską jest tradycja Wolnego Miasta Krakowa. To było takie quasi-państwo, które wyróżniło się w tej części Europy podejściem do spraw gospodarczych. Było enklawą wolności gospodarczej, która przyczyniła się do jego dynamicznego rozwoju. W ciągu kilku dekad Kraków podwoił swoją liczebność, stał się jednym z głównych ośrodków handlowych w Środkowej i Wschodniej Europie. To z tamtego okresu pochodzą Sukiennice, jakie dziś znamy. To chciałbym tutaj kultywować: przedsiębiorczość, która wytwarza dobrobyt, jeśli tylko stworzy jej się przyjazne warunki.

Czy podejmiecie działania na rzecz odtworzenia linii autobusowej do Krakowa zlikwidowanej przez chrzanowską PO w roku 2011? – pytanie mieszkańca.

Lukę po linii K wypełnili prywatni przewoźnicy, dzięki temu dużo częściej i w lepszych warunków mamy możliwość dodarcia do Krakowa. Może być jeszcze lepiej i taniej, jeśli tylko państwo stworzy dobre warunki dla przedsiębiorców i pracowników. Tutaj znów wracamy do programu Konfederacji: powszechnej ulgi podatkowej, czyli likwidacji PIT, obowiązku ZUS i opodatkowania paliw.

Jakie działania podejmiecie na rzecz przystąpienia do projektu Metropolii Krakowskiej opisanej przez Unię Metropolii Polskich? – pytanie mieszkańca.

Stowarzyszenie Metropolii Krakowskiej jest dobrowolnym zrzeszaniem gmin, więc to pytanie do samorządowców. Jako poseł będę dążył do większej samodzielności finansowej gmin, poprzez likwidację powiatów i udział gmin w podatku VAT i akcyzach od towarów sprzedawanych na ich terenie. Być może wtedy bogatsze gminy ziemi chrzanowskiej same założyłyby swój związek metropolitalny, aby skuteczniej konkurować z Krakowem i Katowicami? Osobiście uważam, że nie jesteśmy dodatkiem do jednych czy drugich, bo mamy ogromny potencjał. Musimy tylko go uwolnić od podatków, składek, akcyz, urzędników, skomplikowanego i niestabilnego prawa.

Kto jeszcze z ziemi chrzanowskiej znajdzie się na listach?

KW PSLMagdalena Bolek — inżynier elektryk z Babic

KW Prawo i SprawiedliwośćKrzysztof Kozik — inżynier górnictwa podziemnego z Libiąża. Grażyna Trojanowska — ekonomistka z Chrzanowa.

KKW Koalicja ObywatelskaAdam Potocki — prawnik, dyrektor Trzebińskiego Centrum Kultury. Szymon Arkit — inspektor pracy z Libiąża. Maria Miranowicz — nauczycielka z Zagórza.

KW Sojusz Lewicy DemokratycznejDominika Brożek — graficzka z Chrzanowa. Magdalena Filipek — instruktorka nauki jazdy z Kwaczały. Maria Kuc — pedagog z Chrzanowa.

Kategorie
Aktualności Dom i ogród Gazeta Trzebinska Kulinaria

Prawdziwy wysyp grzybów w powiecie chrzanowskim. I to jakich!

Od ponad dwóch tygodni w całej Polsce trwa grzybobranie. Nie inaczej jest w powiecie chrzanowskim.

Prawdziwy najazd grzybiarzy zaobserwowaliśmy w lasach w okolicy Młoszowej. Trzebińscy miłośnicy nurkowania w leśnej ściółce co krok mogą spotkać całe kolonie maślaków, prawdziwków, rydzów i kani. Mieszkaniec Trzebinii Pan Mirosław natknął się na szczególnie wyrośnięte okazy…

Wszystkich znawców grzyba zapraszamy do zabawy i odpowiedzi na to pytanie oraz pochwaleniem się swoimi okazami, które niebawem trafią do słoików i na Państwa stoły. Jak je dobrze i odpowiednio wykorzystać?