Kategorie
Aktualności Chrzanów Rozwój i technologia

Chrzanów wybuduje eko-dzielnicę dzięki wsparciu Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego

·        Umowa zapewni pakiet pomocy technicznej w celu wsparcia rewitalizacji obszarów miejskich tego dawnego miasta przemysłowego.

·        Podstawowymi elementami planów rewitalizacji Chrzanowa są mieszkalnictwo i łączność.

·        Nowa dzielnica zostanie zbudowana zgodnie z zasadami efektywności energetycznej i gospodarki o obiegu zamkniętym.

Eksperci EBI pracujący na zlecenie Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, partnerstwa doradczego między Komisją Europejską a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI), będą doradzać gminie Chrzanów w zakresie rozwoju innowacyjnego projektu eko-dzielnicy, którego celem jest zaoferowanie mieszkań spełniających potrzeby wszystkich grup społecznych, w tym rodzin, seniorów i osób z niepełnosprawnościami.

Położone w południowej Polsce dawne miasto przemysłowe Chrzanów musi na nowo odnaleźć się w obliczu wyzwań związanych z szybką transformacją swojego systemu gospodarczego. Odejście z regionu przemysłu ciężkiego, a także rozwój małych przedsiębiorstw produkcyjnych, logistyki i usług wymagają zmiany strategii rozwoju w celu zaspokojenia obecnych i przyszłych potrzeb mieszkańców, nie tylko w zakresie dostępnych mieszkań, lecz także w zakresie powierzchni przeznaczonych dla biznesu i handlu detalicznego – dwóch obecnych sił napędowych gospodarki miasta.

Z myślą o wsparciu sprawiedliwej transformacji okręgu w bardziej zrównoważoną gospodarkę eksperci EBI przeprowadzą analizę i przedstawią władzom Chrzanowa strategię rozwoju i koncepcję rewitalizacji ważnego obszaru miasta położonego pomiędzy rynkiem a nowym dworcem kolejowym. Ogólny plan zakłada stworzenie tętniącej życiem, „włączającej” i zrównoważonej dzielnicy, oferującej wysoką jakość życia, a jednocześnie dobrą siatkę połączeń z sąsiednimi miastami i całym regionem. Nowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przygotowana w ramach umowy przez ekspertów EBI i usługodawców zewnętrznych będzie obejmować wielopokoleniowe budynki wielorodzinne o minimalnym zapotrzebowaniu na energię, zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i z uwzględnieniem lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych.

Z myślą o wsparciu sprawiedliwej transformacji okręgu w bardziej zrównoważoną gospodarkę eksperci EBI przeprowadzą analizę i przedstawią władzom Chrzanowa strategię rozwoju i koncepcję rewitalizacji ważnego obszaru miasta położonego pomiędzy rynkiem a nowym dworcem kolejowym. Ogólny plan zakłada stworzenie tętniącej życiem, „włączającej” i zrównoważonej dzielnicy, oferującej wysoką jakość życia, a jednocześnie dobrą siatkę połączeń z sąsiednimi miastami i całym regionem. Nowa koncepcja urbanistyczno-architektoniczna przygotowana w ramach umowy przez ekspertów EBI i usługodawców zewnętrznych będzie obejmować wielopokoleniowe budynki wielorodzinne o minimalnym zapotrzebowaniu na energię, zaprojektowane zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i z uwzględnieniem lokalnych tradycji architektonicznych i urbanistycznych.

Wiceprezes EBI Teresa Czerwińskaktóra jest odpowiedzialna za działalność Banku w Polsce, powiedziała: „Wsparcie dla europejskich miast jest jednym z najważniejszych celów Europejskiego Banku Inwestycyjnego na nadchodzące lata. Ośrodki miejskie odczuwają w coraz większym stopniu skutki zanieczyszczenia powietrza oraz zmian klimatu. Odpowiedź na te wyzwania wymaga nie tylko nakładów finansowych, w czym EBI, jako bank klimatyczny UE, ma istotną rolę do odegrania, ale przede wszystkim właściwych pomysłów i starannie przygotowanych projektów inwestycyjnych przeciwdziałających temu zagrożeniu. To jest prawdziwa wartość dodana Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego, które wraz z EBI wspiera gminę Chrzanów w budowie jej pierwszej eko-dzielnicy”.

Burmistrz Chrzanowa Robert Maciaszek powiedział: „Teren objęty projektem ma olbrzymi potencjał. To ścisłe Śródmieście Chrzanowa, w najbliższym sąsiedztwie naszego Rynku. Dlatego bardzo mi zależy na jakości budynków mieszkalnych, które tutaj powstaną. Co więcej, jako lider w poprawie jakości powietrza, zwracamy szczególną uwagę na kwestie ekologiczne. Zrównoważone, ekologiczne budownictwo, to kolejny krok w kierunku zwiększenia jakości życia naszych obecnych i przyszłych mieszkańców. Bliskie sąsiedztwo dworców PKP i autobusowego oraz bezpośredni dostęp do różnorodnych usług społecznych z pewnością przyczynią się do sukcesu tej inwestycji. Cieszę się, że Europejski Bank Inwestycyjny dostrzegł ten potencjał i postanowił zainwestować w Chrzanowie”.

Pomoc zapewniona przez Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego w ramach inicjatywy URBIS obejmie również studium wykonalności, plan realizacji projektu i strategię finansowania, które będą kluczowe dla zabezpieczenia finansowania projektów ze źródeł unijnych lub krajowych.

Fot. Przykład eco-dzielnicy w Jaworznie

Kategorie
Aktualności Chrzanów Kultura

Miasto montuje telebim. Mieszkańcy rozczarowani postawą radnych i burmistrza.

Telebim ma wprowadzić nową jakość obrazu i być lepiej wykorzystywany przy okazji imprez gminnych — komentuje Aneta Drzewiecka, dyrektor chrzanowskiego MOKSiR.

Nie tego oczekiwaliśmy — mówi część mieszkańców i negatywnie ocenia nowy telebim za ponad 150 tysięcy złotych.

To niepotrzebny wydatek. Są znacznie pilniejsze sprawy w mieście — twierdzi część chrzanowian. Nie szczędzą słów krytyki pod adresem Burmistrza i Rady Miejskiej. Uważają, że ich głos został zlekceważony. Władza jest rozrzutna i dała temu wyraz — dodają niezadowoleni.

Dotychczasowy telebim był w bardzo złym stanie technicznym, co można było zaobserwować. Niska jakość wizualna puszczanych materiałów, niedziałające nagłośnienie i częste awarie wyświetlacza nie wpływały na pozytywny odbiór urządzenia. To mogło przyczyniać się do niewielkiego zainteresowania ze strony reklamodawców, których środki pokrywałyby konserwacje i koszty stałe jego funkcjonowania.

To będzie zupełnie nowa jakość obrazu — komentuje dyrektor jednostki. To przełoży się znacznie na odbiór kina letniego czy występów artystycznych. Wprowadzamy więcej rozwiązań, których do tej pory nie było. Mamy pozyskanych partnerów m.in. Unimetal Recykling czy Veolia Południe, których oferty reklamowe będą systematycznie ukazywały się na urządzeniu. 

Mieszkańcy narzekali przede wszystkim na mocny, jaskrawy obraz, który oślepiał. Nowe urządzenie ma automatycznie regulować natężenie światła i dostosowywać się do warunków panujących na polu. Zdaniem Anety Drzewieckiej, znacznie zwiększy się przyjemność z patrzenia, chociażby na transmisje z meczów przy okazji uruchomienia strefy kibica, gdy wróci wszystko do normalności czy spektakli teatralnych, które ze względu na mocne ograniczenia w dostępie do sali kinowe, telebim będzie ich uzupełnieniem.

Mieszkańcy nie ukrywają swojego zdziwienia i odpowiadają — Nie potrzeba takich inwestycji w dobie łatwego postępu do internetu i dużo tańszych rozwiązań. To fanaberia i niegospodarności w czasie kryzysu — mówią. Wystarczy transmisja w internecie i dobra jakość internetu. 

Czy wpływy z reklam pokryją koszty działania urządzenia?

Jak informuje Dyrektor, do tej pory było różnie. Umowy reklamowe były na zasadzie barteru, jednak dla MOKSiR-u było to opłacalne. – Ciężko mi to dokładnie przełożyć na bilans zysków i strat. Barter to specyficzna wymiana usługi finansowej — dodaje. W biurze rady, pojawiła się jednak analiza finansowa za ostatnie dwa lata i trzy ostatnie kwartały 2020 roku, o którą wnioskował przewodniczący komisji rewizyjnej Krzysztof Kasperek. Na ostatnią sesję rady miasta w Chrzanowie, trafiła odpowiedź i najgorszy pod względem przychodów okazuje się właśnie 2020 rok. Ostatnie 9 miesięcy to koszty eksploatacyjne, w tym zużycie energii elektrycznej na poziomie 22 690,50 tys. złotych w stosunku do przychodów wynoszących 9 132,12 tys. złotych. 

Przeważały reklamy  i komunikaty organizacji pożytku publicznego, straży pożarnej czy policji. Pojawiały się informacje ze szpitala i jednostek samorządowych oraz organizacji kulturalnych. 

Poprzednie lata kształtowały się znacznie lepiej:

  • 2018 – koszty 28 041,80 zł, przychody 53 841,06 zł
  • 2019 – koszty 29 074,29 zł, przychody 27 421,06 zł

Galeria Sztuka

Zmianie ulegnie funkcjonalność Galerii Sztuki. Możliwe, że uda nam się zrobić wirtualne zaproszenia do galerii z elementami wyjścia na zewnątrz. MTS jest również zainteresowany wykorzystaniem telebimu, jednak jak podkreśla Dyrektor, są to bardzo początkowe rozmowy.

Kategorie
Aktualności Chrzanów Rozwój i technologia

Chrzanów z nagrodą za najlepszą identyfikację miasta.

Projekt wykonany przez warszawskie biuro Redkroft otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii dla instytucji publicznych. Ta prestiżowa nagroda jest przyznawana przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowe z Warszawy, wspierającej i promującej rozwój polskiego designu. Projekt Roku to pierwszy w Polsce konkurs projektowania graficznego, który wykracza poza ocenę estetyczną, poddając refleksji funkcje designu oraz odpowiedzialność społeczną twórców. Całość kosztowała 76 tysięcy złotych. To nawiązanie do kolejowych tradycji miasta i historii. Kreski poziome są wyprowadzone z herbu. Pozostałe z koła lokomotywy.

Pomału zmieniamy Gminę, zaczynając od zmian wizerunkowych — komentuje Robert Maciaszek

Na całość składa się księga znaków, przygotowanie materiałów urzędowych, plakatów miejskich, projekty nośników reklamowych, filmy promocyjne i prezentacje. Jak zaznacza Burmistrz, trwa równocześnie budowa nowej strony internetowej. Ma być innowacyjna i funkcjonalna.

Szerzymy świadomość „dobrego projektowania” i potrzebę inwestycji w profesjonalny design jako praktyczne narzędzie zarządzania marką i strategią firmy — piszą twórcy.

Chrzanów przeszedł rebranding.

Robert Maciaszek chce w ten sposób zbudować pozytywny wizerunek gminy i wprowadzić porządek między innymi w dokumentacji samorządowej i komunikacji z mieszkańcami. Identyfikacja dotyczy nie tylko urzędu, ale wszystkich jednostek samorządowych. Pływalnia w Chrzanowie, Muzeum, MOKSIR, TBS czy Nadleśnictwo otrzymały nową szatę graficzną. Poprawie uległ herb, którego kreska rodem z lat 90, nabrała szlachetności i współczesnego charakteru. Do tej pory zbyt kanciasty nie prezentował się estetycznie na dużych drukach. W tej chwili wszystko jest bardzo przejrzyste, czyste i czytelne. Powstały dwie wersje, kolorystyczna i czarno-biała.

Pracownikom jednostek miejskich zależało na zbudowaniu systemu i pokazaniu mieszkańcom, że miasto ma dużo do zaoferowania i że to, co robi jest spójne — merytorycznie i wizualnie. Jednocześnie celem było zachowanie i podkreślenie odrębności tematycznej obszarów działalności — każda jednostka ma własny sygnet i kolorystykę przypisaną danej kategorii: kultura, zdrowie, sport i edukacja — wyliczają projektanci.

Wiele elementów jest już wdrożonych. Wymianie uległ biały papier używany do tej pory w dokumentacji. Jest teraz szary i z recyklingu. Identyfikacjami operuje się już od tamtego roku, a na bieżąco ujednolica się tabliczki z nazwami ulic zgodnie z nowymi wytycznymi. Zerwaliśmy z chaosem i miszmaszem — dodaje burmistrz.

Jury, doceniło przede wszystkim hasło przewodniego To ja Chrzanów. Dystans i żartobliwość w połączeniu z profesjonalnym podejścia do formy formalnej i nieformalnej zadecydowało o przyznaniu pierwszego miejsca.

Mieszkańcy mają wątpliwości.

Opinia mieszkańców jest miażdżąca. Dla części logo nie oddaje ducha miasta i nie widzą powiązania z kolejowym charakterem miasta. Zarzucają działania robione od końca. Brakuje zakładów pracy i miejsc, które mogłyby wyhamować tendencję do opuszcznania miasta przez młodych ludzi. Mało widoczna jest korelacja pomiędzy nowym logo a podejmowanymi działaniami na rzecz budowy obwodnicy i odciążenia głównych dróg w mieście, powstania nowych miejsc pracy czy ukierunkowania działań na turystykę.

Słabe to logo, bardzo słabe, nie nawiązuje zupełnie do niczego. Zlikwidowano informacje turystyczną a oni chcą byc przyjaźni turystą— piszą internauci.

Kategorie
Aktualności Biznes i Gospodarka Chrzanów Gazeta Trzebinska

W Chrzanowie powstanie kolejnych 170 mieszkań? To byłby duży impuls do rozwoju miasta.

Jeszcze w tym tygodniu zostanie podpisany akt notarialny na sprzedaż gruntów pod osiedle mieszkaniowe na chrzanowskich Kątach. Deweloper z Katowic, nabędzie działkę pomiędzy ulicami Partyzantów, Śląską a Leśną.

W sąsiedztwie centrum sportowo-rekreacyjnego i drogi 79 powstanie osiedle mieszkaniowe. Jak informuje Burmistrz Robert Maciaszek, grunt pozyskała dobrze znana firma deweloperska DomBud z Katowic. Właściciel takich projektów jak Chrzanowskie Błonia przy ul. Partyzantów czy osiedle domów wielorodzinnych przy ul. Botanicznej. W niedługim czasie rozpocznie się budowa, nowoczesnego zespołu budynków ze zmodernizowaną przestrzenią rekreacyjną w sąsiedztwie. Właściciel działki nie zdradza jednak szczegółów co do ostatecznej ilości mieszkań i ich rozłożenia, jednak potwierdza, że będzie to zabudowa wielorodzinna. Parametry działki wskazują, że jej wielkość jest bliźniacza w stosunku do tej zabudowywanej przy ul. Partyzantów.

To bardzo dogodna lokalizacja. 3 minuty drogi samochodem do Starostwa i najważniejszych urzędów i 5 minut do centrum miasta. Dodatkowo bliskie sąsiedztwo drogi 79 umożliwi szybkie dotarcie do Libiąża czy Jaworzna bez konieczności stania w korkach.

DomBud już teraz realizuje duży projekt mieszkaniowy w pobliżu centrum i najwidoczniej widzi potencjał drzemiący w mieście. Burmistrz zadeklarował, że część zarobionej kwoty w ramach zakupu działki, zostanie przeznaczona między innymi na rewitalizację otwartych basenów i stadionu sportowego na Kątach.

Umowa zostanie podpisana we czwartek i od tego momentu deweloper będzie miał 3 lata na rozpoczęcie inwestycji. Cała transakcja opiewa na kwotę 2 800 000 tysięcy złotych brutto. Gmina zyska na tym ponad 2 mln złotych.

Fot poglądowa: Echo Investment

Kategorie
Aktualności Chrzanów Gazeta Trzebinska Trzebinia

Mieszkańcy mają dosyć dewastacji

Nie tylko osiedle Widokowe boryka się z problemem wandalizmu. Park przy Dworze Zieleniewskim, trzebiński Rynek, osiedle Krze, a także Trzebionka borykają się z plagą dewastacji mienia.

W Chrzanowie połamane ławki i wyrwane kosze również kłują w oczy mieszkańców. Skala tego jest coraz większa, a odpowiedzialnych brak. Samo wykroczenie, ma znamiona nikłej szkodliwości.

Za zniszczenie, przesunięcie czy usunięcie znaku drogowego taka kara wynosi do 5 tys. złotych. Mieszkańcy mają dość wandalizmu i szykują akcję miejską. Grafitti to kolejny problem, który należy liczyć w tysiącach, ponieważ preparaty poliuretanowe nie należą do tanich, a należy wziąć pod uwagę, że wieczne także nie są.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy, kryterium rozdzielającym odpowiedzialność za przestępstwo i za wykroczenie zniszczenia mienia jest wartość wyrządzonej szkody. Szkoda to w tym wypadku nic innego, jak różnica między wartością rzeczy przed i po zniszczeniu, uszkodzeniu lub uczynieniu jej niezdatną do użytku. Inaczej to samo ujmując, jest to koszt przywrócenia stanu sprzed popełnienia czynu zabronionego — informują Niezależni Adwokaci.

Koszty modernizacji i naprawy są olbrzymie. Ponoszą je sami podatnicy. Ważne jest wzięcie spraw we własne ręce. Chociaż przykład dewastacji nad Balatonem odstępuje od reguły. Wtedy sprawcy, po groźbach Burmistrza, sami usunęli szpecące napisy na szklanych balustradach i drewnianych elementach. Chociaż w tym drugim przypadku, zacieki i „blizny” po napisach nadal są widoczne. Publikujcie zdjęcia zniszczonej lub uszkodzonej małej architektury. Jakie wg. czytelników powinny obowiązywać kary za takie wybryki?

Fot. Wojciech Hajduk

Kategorie
Chrzanów Gazeta Trzebinska Kultura

Kurtyna jeszcze nie opadła

Mocne rockowe nuty przeplatają się z melancholijnymi dźwiękami, by za chwilę zaskoczyć uderzeniem psychodelicznych, poszarpanych brzmień. W połączeniu z niebanalną poezją powstaje zupełnie nowa jakość na lokalnej scenie muzycznej. Kurtyna to bez wątpienia zespół, który może stać się wizytówką powiatu chrzanowskiego. Ich debiutancki, studyjny krążek „32-500” polecamy każdemu koneserowi szeroko pojętego rock and rolla.

Kurtynę tworzą doświadczeni muzycy: Daniel Pytlik – Cochise (wokal,organy, pianino), Tomasz Plata – Koyot (gitara, drugi wokal), Piotr Stokłosa – Luzak (bas) i Artur Jonik – Johny (perkusja). Ich płyta, to osiem numerów z mieszanką mocniejszego rocka, elementami grunge, bluesa i wyraźnym wpływem Morissonowskiej estetyki, która szczególnie inspiruje charyzmatycznego wokalistę „Kurtyny”. Płytę można zamówić na facebookowym  profilu kapeli za rozsądne 25 złotych.

Chłopaki mają za sobą kawał muzycznej historii. Gitarzysta Tomek współtworzył Borderline, Daniel – ZAŁOŻYŁ I PROWADZIŁ Trafo, Johny grał w Hash’u, A LUZAK GRAŁ W SPLOCIE I W PEYOTL. Kilka lat temu los zetknął ich na swojej drodze i tak narodził się nowy – oryginalny ZESPÓŁ. –Doskonale się uzupełniamy. Choć każdy ma nieco inne inspiracje muzyczne, razem tworzymy NASZE, niepowtarzalne brzmienie wyróżniające Kurtynę na tle innych kapel – podkreśla ARTUR, perkusista zespołu. Teksty, a właściwie poezje, pisze głównie Daniel. Kilka utworów jest dziełem Tomasza. Muzyka powstaje wspólnie. – Panuje u nas pełna demokracja. Jak się któremuś coś nie podoba, korygujemy na bieżąco. Nikt nie ma monopolu na MUZYKĘ – podkreślają zgodnie panowie.

Spotykają się co najmniej raz w tygodniu w podziemiach podstawowej „Jedynki” przy ul. Borelowskiego 1 w Chrzanowie.

Na pytanie, skąd pomysł na nazwę kapeli, Daniel, frontman zespołu tłumaczy jak na poetę przystało: „Autorska Całość, czyli muzyka oraz poetyckie teksty są jednością. Przenikając, malujemy inaczej, tworzymy naszą Kurtynę /widmopole/ łączącą fikcję z rzeczywistością egzystencji ludzkiej, czasami wzniosłej, ale też marnej. Jesteśmy ludźmi słowa, wina i tychże dźwięków, które drążą zakątki naszej podświadomości ”. Taki sam opis można przeczytać na okładce płyty.

Magdalena Balicka