Czy archeolodzy w Chrzanowie dokonali przełomowego odkrycia?

W trakcie prac archeologicznych prowadzonych w Parku Miejskim w Chrzanowie, odsłonięto fragment murów szerokich na 1,4m. Ich charakter wskazuje na to, że powstały prawdopodobnie w średniowieczu.

Prace prowadzone są w obrębie nieistniejącego już dworu Ossolińskich. Dwór wzniesiono w XVIII wieku i w prawie niezmienionej formie, przetrwał do wieku XX. Budynek rozebrali Niemcy w czasie II Wojny Światowej, w celu budowy dzisiejszej ul. Mickiewicza, która dawniej zwała się ulicą  Zamkową. Od dawna domniemywano, że dwór został wzniesiony na innym, jeszcze starszym obiekcie.

W podaniach z roku 1430 r. jest mowa o zamku” czy też grodzisku z Chrzanowa

Przetrwały plany z XIX w. adaptacji dworu na izbę sądową, a pobliski budynek – w którym dziś mieści się szkoła muzyczna – na więzienie. Pozwoliły to na dokładne określenie położenia dworu. Odsłonięty fragment murów w średniowieczu mógł stanowić dawne wejście do wieży mieszkalno-obronnej, które później zmniejszono i zakratowane.

Po zakończeniu badań wykopaliska znów spoczną pod ziemią. Nie Zabezpieczenie ich przed warunkami atmosferycznymi spowodowałoby ich ostateczne zniszczenie. Wyeksponowanie odkryć, zaś wiązałoby się ze znacznymi kosztami. Możliwe, że po zweryfikowaniu prawdziwości tez o średniowiecznym rodowodzie dawnego dworu, pozyskano by fundusze z zewnątrz

Przy pracach wykopaliskowych pomagają więźniowie z trzebińskiego zakładu karnego.

Emil Krawczyk

Emil Krawczyk

Redaktor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum